erfgoedfoto.nl
HomeFotobankSpecsContactOverig
 

Bestellen

Het fotomateriaal op deze website mag vrij worden gebruikt in publicaties. Hieronder kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn:

 

Voorwaarden:

De volgende voorwaarden zijn van kracht:

 • Het fotomateriaal op deze website mag eenmalig vrij worden gebruikt in (populair-) wetenschappelijke publicaties
 • Opname en publicatie in zuiver commerciële producties, promotiemiddelen (zoals reclame voor reisorganisaties), ansichtkaartproducties en dergelijke, is dus niet toegestaan.
 • het gebruik is eenmalig: het materiaal mag niet zonder toestemming van de maker worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor andere publicaties
 • de volgende bronvermelding dient te worden geplaatst in bijschrift en/of illustratieverantwoording en dergelijke:

R.J. Stöver, erfgoedfoto.nl, Amersfoort

 • een bewijsexemplaar van de publicatie dient - eventueel digitaal - te worden overlegd

Voor de verwerking van bestellingen wordt een kleine vergoeding gevraagd, te weten:

 • €19,95 per afbeelding voor series vanaf 10 afbeeldingen.
 • €24,95 voor een enkele tot 10 foto's

Voor de levering van digitaal fotomateriaal wordt een contract opgesteld. De kosten worden verrekend na de levering van de foto's. Let op: voor het lenen van dia's gelden bijzondere tarieven. Zie 'bestellen analoog materiaal'

Terug naar boven

Contact:

Verzoeken om beeldmateriaal en eventuele vragen kunt u richten aan

info@erfgoedfoto.nl

Ik doe mijn best uw bestellingen en vragen zo spoedig mogelijk af te handelen.

Overige adresgegevens zijn:

R.J. Stöver,Van Bemmelstraat 16, 3818 PD Amersfoort

SNS-Bank NL05SNSB0950709581

Terug naar boven

Bestellen digitaal materiaal:

De foto's zijn op deze website zijn verkleind, gecomprimeerd en voorzien van een watermerk, dus niet geschikt voor publicatie. De originele bestanden kunt u bestellen via het bovenstaande e-mailadres. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Organisatie
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • telefoon
 • e-mailadres

Van het materiaal heb ik de volgende gegevens nodig

 • signatuur: dit is het nummer aan het einde van de bestandsnaam, zoals D70-0003450
 • plaats van het object
 • naam van het object
 • het bestandsformaat waarin het fotomateriaal moet worden aangeleverd (jpg, tif, dng)
 • het formaat van de foto in pixels
 • de bewerkingen die u wenst (zie hiervoor 'Specs')
 • waarvoor het materiaal zal worden gebruikt.\
 • een verklaring dat u akkoord gaat met de voorwaarden

NB: de uitsnede van het materiaal kan afwijken van hetgeen er op de website staat. Veel foto's op deze site zijn 'gecropped' om bijvoorbeeld lelijke voorgronden te verwijderen. Gelieve de originelen zelf bij te snijden

Downloaden

Digitale opnames kunnen worden gedownload. De fotobestanden worden gebundeld in een zipfile aangeboden. De link naar de zipfile krijgt u in het antwoord op uw bestelling per e-mail.

Ga hier naar Downloads

Terug naar boven

Bestellen analoog materiaal:

Een aantal foto's op de website zijn afkomstig uit mijn diaverzameling. Het zullen er langzaam maar zeker steeds meer worden. De dia's worden gescand met een Nikon Coolscan LS-2000, wat goede resultaten oplevert. Indien nodig kunnen dia's ook worden uitgeleend. Hieraan zijn geringe kosten verbonden, bovenop de normale kosten. Deze bedragen:

 • €10,-- voor de eerste dia.
 • €5,-- voor iedere verdere dia in dezelfde bestelling.

Voor het lenen van dia's wordt een contract opgesteld. Verrekening van de kosten vindt plaats na  levering van het fotomateriaal.

Dia's worden uitsluitend aan uitgevers en andere professionele organisaties uitgeleend. U dient bij uw bestelling aan te geven hoe lang u de dia's wilt lenen. De standaard maximale termijn is 4 weken.

Ook de dia's hebben een signatuur meegekregen. Dit signatuur wijkt zodanig af van digitale bestandssignaturen dat dit duidelijk daarvan is te onderscheiden. Voorbeelden van diasignaturen zijn NED03A15 (= dia 15 in rek A van doos 3 Nederland) of DIV.1.5.36 (= bladzijde 1 van de categorie diversen, 5e rij op de pagina, opname 36). Ziet u signaturen met vergelijkbare opbouw aan het einde van de bestandsnaam, dan weet u dat het een dia betreft. 

Terug naar boven

Verzoeken of foto-opdrachten

Is het door u gewenste beeldmateriaal niet op de site aanwezig? U kunt dan een verzoek indienen. Ik zal dan zo snel mogelijk aangeven of en op welke termijn aan uw verzoek kan worden voldaan. U kunt uw verzoeken sturen naar info@erfgoedfoto.nl. Tarieven nader overeen te komen.

Terug naar boven

Achtergrond van erfgoedfoto.nl

Op deze site staat mijn persoonlijke verzameling foto's van Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Topografisch gesproken ligt de nadruk momenteel op het noorden en midden van Nederland en Amersfoort en omgeving. In de loop van de tijd zullen ook foto's van plaatsen en objecten in andere provincies worden opgenomen.

Als architectuurhistoricus heb ik de afgelopen jaren een fors aantal dia's gemaakt in heel Nederland. Sinds de aanschaf van een digitale camera komen daar in snel tempo digitale opnames bij. Vrijwel alle op deze site gepubliceerde foto's zijn digitale opnames. De digitalisering van het diamateriaal is in volle gang. Naar verloop van tijd wordt ook de verzameling dia's gedigitaliseerd en gepubliceerd.

Lag mijn interesse aanvankelijk vooral bij de kerkelijke bouwkunst - en dan met name de Middeleeuwse - tegenwoordig leg ik steeds meer andere vormen van cultuurhistorisch erfgoed vast, te weten architectuur uit alle periodes, weg- en waterwerken, archeologische zaken, landschappen, stedenbouw, industrie et cetera.

De (bescheiden) inkomsten die erfgoedfoto.nl genereert, komen aan de collectie en de site ten goede. De site moet immers worden gehost en onderhouden en de fotoapparatuur onderhouden en op den duur afgeschreven en vernieuwd.

Terug naar boven